ekint embléma

Majtényi László levele a pénzügyminiszterhez

álláspont 2003-06-18 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

Az Eötvös Károly Intézet a forintárfolyam változásával kapcsolatban kért tájékoztatást.

Az Eötvös Károly Intézet a forintárfolyam változásával kapcsolatban kért tájékoztatást. László Csaba, miniszter Pénzügyminisztérium

Tisztelt Miniszter Úr,

Amint azt a Magyar Nemzeti Bank június 4-i közleményével nyilvánosságra hozta, a MNB a kormány kérésére elfogadta a forint középárfolyamának 2, 26%-kal történő eltolását a +/- 15%-os ingadozási sáv változatlanul hagyásával.

Az MNB közleményéből továbbá kitűnik az is, hogy a kormány — kérése teljesítésének fejében — komoly kötelezettségeket is vállalt: „A kormány kifejezte szándékát a gazdaságpolitika megváltoztatására és egy azonnali 76 milliárd forintos költségvetési kiigazításról döntött”.

Mindez, amint erre a közlemény szövege ugyancsak utal, a kormány és a Nemzeti Bank közötti megállapodás alapján történt, amely bizonyára a kölcsönös kötelezettségvállalásokat tartalmazza.

Kérem Miniszter Urat, hogy a Magyar Nemzeti Bank és a kormány közötti fent említett megállapodás szövegét, mely közérdekű adatnak minősül, az Eötvös Károly Intézet részére megküldeni szíveskedjen. Amennyiben ennek valamilyen jogi akadályát látja, kérem, annak mibenlétéről a törvényes határidőn belül, tájékoztatni szíveskedjen.

Tájékoztatom Miniszter Urat, hogy kérésem az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezésein alapul, melyek szerint: „Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv és személy …a feladatkörébe tartozó ügyekben — ideértve a gazdálkodásával kapcsolatos ügyeket is — köteles elősegíteni a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.” (19. § (1))

Felhívom szíves figyelmét a közérdekű adat kezelőjének ama kötelezettségére, hogy „A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek az adatot kezelő szerv a kérelem tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában tesz eleget. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről annak tárolási módjától függetlenül — költségtérítés ellenében — a kérelmező másolatot kérhet.” (20. § (1)). Noha úgyszólván bizonyosnak tartom kérésem teljesíthetőségét, arról is tájékoztatom, hogy: „A kérelem megtagadásáról — annak indokaival együtt — 8 napon belül írásban értesíteni kell a kérelmezőt.”

Budapest, 2003. június 18.


Tisztelettel üdvözli:

Majtényi László
elnök


A válaszlevelek letölthetők az oldalunkról

A pénzügyminiszter válaszlevele

A Magyar Nemzeti Bank válaszlevele

Legolvasottabb bejegyzések