ekint embléma

Az Eötvös Károly Intézet és a Főpolgármester levelezése a közgyűlések nyilvánosságáról

álláspont 2007-01-16 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

A zárt ülés következtében nem derült ki, hogy milyen szempontok alapján döntöttek a jelöltek alkalmasságáról.

A Fővárosi Önkormányzat Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága tagjainak megalakulása a Fővárosi közgyűlés zárt ülésén történt, így nem derült ki, milyen szempontok alapján döntöttek a jelöltek alkalmasságáról. Közérdekű adatot igényeltünk a tárgyban a főpolgármestertől, a levelünket és a választ szöveghűen közöljük.

Tisztelt Főpolgármester Úr!

Amint arról a sajtó beszámolt, ugyan a törvényi határidő letelte után, de megalakult a Fővárosi Önkormányzat Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága. A bizottság megválasztása (összhangban egyébként az önkormányzati törvénnyel), a közgyűlés zárt ülésén történt. Az azonban már helyteleníthető, hogy csupán a tagok névsora került nyilvánosságra, a közvélemény semmilyen érdemi tájékoztatást nem kapott.
Kérem, az 1992. évi LXIII. törvényben 19.§-ában meghatározott kötelezettségét teljesítve tizenöt napon belül válaszoljon az alábbi kérdésekre:

1. Az előző választási ciklus négy esztendeje során a bizottság jogelődje milyen hatáskörökben mennyi közpénz sorsának eldöntésében vett részt? A most megalakult bizottság ehhez képest, akár döntéselőkészítő minőségben, várhatóan (becsülhetően) mennyi közpénz felett rendelkezik majd?
2. Ez a talán legnagyobb szakmai hozzáértést, felkészültséget igénylő önkormányzati feladat a fővárosban. A zárt ülésen elhangzottakat nem ismerve feltételezzük, hogy a jelöltek személyi alkalmasságáról vita folyt, mert ennek hiányában a testület nem is dönthetett volna.
Kérem, tájékoztasson arról, hogy a jelölő szervezetek jelöltjeik szakmai felkészültségéről milyen érvekkel győzték meg a testületet?
A jelöltek szakmai életútját (szakmai önéletrajzát) a hivatalos közleményekben nem találtuk, kérjük, ezeket küldje meg részünkre.
3. Kérdezzük továbbá, hogy a testület a jelöltekkel szemben általában vagy egyenként megfogalmazott-e a szakmai alkalmasság mellett morális természetű követelményeket. Gondolunk mindenekelőtt arra, hogy egyfelől olyan köztiszteletben álló, feddhetetlen polgárokat kell az ilyen fontos bizottságba megválasztani, akiknek nevéhez sem gyanús ügyek, sem az összeférhetetlenség gyanúja nem kapcsolható, másfelől ezen túl is olyanokat, akik átlátnak a befolyásolási technikákon.

Kérdezzük, hogy ezeket a kérdéseket vizsgálták-e.
Tájékoztatjuk Főpolgármester Urat, hogy kérdéseink jogapja az adatvédelmi és információszabadság törvény:
„19. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
(4) Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az (1) bekezdésben meghatározott szervek feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggő személyes adata. Ezen adatok megismerésére e törvénynek a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”

Budapest, 2006. december 13.

                                                                                        Majtényi László


A Főpolgármesteri Hivatal válasza

Legolvasottabb bejegyzések