ekint embléma

Közlemény a polgári perrendtartás módosításáról

álláspont 2008-06-10 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

Az igazságügyi tájékoztatás Alkotmánnyal való összhangjának legújabb állomása.

Az Eötvös Károly Intézet évek óta szorgalmazza az igazságügyi tájékoztatás Alkotmánynak megfelelő törvényi szabályainak a megalkotását. Úgy tűnik, a jogalkotó az egységes szabályozás helyett részletekben alkotja meg e szabályokat, kisebb lépésekben halad az ideális állapot elérése felé.

Ebben a folyamatban fontos lépés volt a Bírósági Határozatok Gyűjteménye részeként az anonimizált ítéletek elektronikus elérhetőségének biztosítása, amelyre vonatkozó törvényi szabályok alapján azonban egy nehezen használható rendszer jött létre. Az Eötvös Károly Intézet az elektronikus információszabadságról szóló törvény végrehajtásának elemzését a bírósági határozatok elektronikus közzétételének gyakorlatának elemzésével folytatja a közeljövőben. 

Szintén fontos lépés volt a bűnügyi és az igazságügyi tájékoztatásról szóló 10/1986. (IX. 1.) IM-BM együttes rendeletnek a hatályon kívül helyezése, ennek eredményeképpen a mind formai, mind tartalmi szempontból alkotmányellenes jogszabály 18 évvel a rendszerváltozás után végre eltűnik a jogrendszerűnkből.

Az Országgyűlés a napokban újabb lépést tett az igazságügyi tájékoztatás szabályozása tárgyában, amelyet az Eötvös Károly Intézet üdvözöl. A Polgári perrendtartás módosítása nyomán végre nem jogértelmezési kérdés, hogy a nyilvános tárgyaláson kép- és hangfelvétel készíthető, és ez nem függ sem a bíróság döntésétől, sem pedig a felvételen szereplő közfeladatot ellátó személyek személyes hozzájárulásától. A felvételkészítést csak az azon szerepelni nem kívánó, nem közfeladatot ellátó személyek kívánsága korlátozhatja. 

Ugyanez a módosítás rendezi az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján közzé nem teendő ítéletek megismerhetővé tételének kérdését. A módosítás nyomán az ítéletekhez és az ítélettel szembeni perorvoslat során hozott, új eljárásra és új határozat hozatalára utasító végzésekhez bárki hozzáférhet, azokról a per jogerős befejezését követő három hónap eltelte után, oldalanként háromszáz, de határozatonként legfeljebb ötezer forint ellenében bárki anonimizált másolatot kaphat. 

Az Eötvös Károly Intézet amellett, hogy üdvözli ezeket a nyilvánosságot szolgáló változtatásokat, a következőkre hívja fel a figyelmet:

-        A Polgári perrendtartás módosítása a felvételkészítés és az ítéletek megismerhetőségének ügyét csak a polgári perekben oldja meg, szükséges tehát a megfelelő módosításokat a büntetőeljárási kódexben is elvégezni.

-        A módosítás nem csorbíthatja az elektronikus információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint közzéteendő bírósági határozatok bárki számára történő, személyazonosítás nélküli, korlátozástól mentes és díjmentes megismerhetőségét, amelyet a jelenleginél hatékonyabban kell megoldani.

-        A tárgyalás és a határozatok nyilvánosságának megteremtésén kívül még számos intézkedés szükséges az igazságügy átláthatóvá tétele érdekében a bíróság által kezelt dokumentumok kutathatóságának rendezésétől a bírák nyilatkozattételi jogának biztosításán át a bíróságok igazgatásának ellenőrizhetővé tételéig.


Budapest, 2008. június 10.


Szabó Máté Dániel

az Eötvös Károly Intézet igazgatója

Legolvasottabb bejegyzések