ekint embléma

Kormányülések nyomok nélkül – immár a tartalom is eltűnik a titkosítás mögül (elemzés)

elemzés 2018-07-04 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

Nem készülne kötelezően sem jegyzőkönyv, sem hangfelvétel a kormányülésekről. Állásfoglalás, elemzés.

Készült-e az elmúlt nyolc évben minden kormányülésről hangfelvétel, és ha igen, a Kormányiroda gondoskodik-e a hangfelvételek megőrzéséről, ha nem, akkor ebben az időszakban mely kormányülésekről nem készült jegyzőkönyv? – ezzel a közérdekű adatigényléssel fordul a Miniszterelnöki Kormányirodához az Eötvös Károly Intézet, amely a kormányülések megismerhetőségének tervezett korlátozásáról adott ki állásfoglalást.

Az elemzés megállapítja, hogy a hatályos törvény szerint „A Kormány üléseiről hangfelvétel készül, mely - a miniszterelnök eltérő rendelkezése hiányában - nem nyilvános… A kormányülésen elhangzottakat összefoglalóban kell rögzíteni” A Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat 38. § -a viszont ezt úgy módosítja, hogy megszünteti a hangfelvétel készítésére vonatkozó kötelességet, csupán az ülésről szóló összefoglalót említi. Ezzel a lépéssel végleg megszűnik az egyik, a magyar parlamentarizmus kezdeteiig visszanyúló közjogi vívmány: a kormányülések tartalmi dokumentáltsága. 

A kormányüléseket dokumentáló iratok, hangfelvételek keletkezésük idején rendszerint nem nyilvánosak, de utóbb levéltárba kerülnek, megismerhetővé, kutathatóvá válnak. Olykor maguk az alkotmányok szólnak a kormányülések jegyzőkönyveiről. Magyarországon a kormányüléseken elhangzottak dokumentálását 1848 áprilisában a Batthyány-kormány, az első felelős ministerium rendelte el. A rendszerváltásig az összes későbbi magyar kormány fenntartotta ezt a szokást. A kormányülésekről szóló iratok a Magyar Országos Levéltárban ma is szabadon kutathatóak.

Az 1990-ben hivatalba lépő kormány üléseiről még szó szerinti jegyzőkönyvet, valamint összefoglalót kellett készíteni. Két évvel később megszüntették a szó szerinti jegyzőkönyvezést. 1994-től a kormány üléseiről összefoglaló és hangfelvétel is készült. A következő évben az ügyrend ismételt módosítása a hangfelvétel készítésére vonatkozó előírást törölte, ám1996 áprilisában ezt visszaállították. Az 1998-ban megalakult kormány ülésein sem hangfelvétel, sem szó szerinti jegyzőkönyv nem készült, csupán egy összefoglaló. 2002 júniusától a kormány üléseiről ismét összefoglaló és az ülés szó szerinti jegyzőkönyvéül szolgáló hangfelvétel készült. Az Alkotmánybíróság, előírva a tartalmi dokumentáció kötelességét is, 2006-ban megállapította, hogy az Országgyűlésnek törvényben kellett volna szabályoznia a kérdést.

A 2010-ben megalakult új Országgyűlés új törvényt alkotott, amely a korábbi rendelkezést megismételve, a hangfelvétel készítésének kötelezettségét továbbra is előírta. Ugyanakkor a kormány ügyrendjéről szóló, pár héttel később megjelent kormányhatározat, a hatályos törvénnyel ellentétben, nem tette kötelezővé a hangfelvétel-készítést.

A rendszerváltás utáni kormányok tehát többször is kísérletet tettek a kormányülések tartalmi dokumentálásának megszüntetésére. Ennek legújabb fejezetét írja a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslatban elrejtett, a kormányülések kötelező jegyzőkönyvezését megszüntető, a késleltetett információszabadságot is lehetetlenné tevő alkotmányos jogkorlátozás. 

Az EKINT felhívja a figyelmet arra, hogy ha a kormányülések tartalmi dokumentálását megszüntető alkotmányellenes törvényi szabályok hatályba lépnek, az ellenzéknek joga van az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezni. Ha az Alkotmánybíróság alkotmányosnak kívánja nyilvánítani a kormányülések dokumentálásának megszüntetését, nem lesz könnyű helyzetben, hiszen határozatát valahogyan indokolni köteles, miközben ilyen alkotmányos indokok szerintünk nincsenek. 


Az EKINT teljes állásfoglalása, elemzése ezen a linken érhető el.


Kép forrása: youtube.com

Legolvasottabb bejegyzések