KÖZLEMÉNYEK, ÁLLÁSPONTOK

Legyen béke, szabadság és egyetértés!

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet tájékoztatja a közvéleményt, hogy azt a korábbi álláspontját, amely szerint a Nemzeti Együttműködésről szóló Nyilatkozatot tartalmi és stiláris gyengeségei miatt inkább titkolni, semmint terjeszteni kellene, felülvizsgálta.


Az Eötvös Károly Intézet a Nyilatkozat színes nyomatát, noha az irányadó kormányhatározat erre nem kötelezi, a mai napon minden látogatója számára, igaz az előírtnál valamivel kisebb formátumban, de jól észlelhető módon, faliújságján közzétette. A közzététel ünnepélyességét – ezt példamutatásnak szánjuk – úgy teremtjük meg, hogy a Nyilatkozat közvetlen környezetét ízléses művirágokkal feldíszítjük.

A Nyilatkozat és a dekoráció rendszeres tisztántartásáról folyamatosan gondoskodunk.

Az elkövetkező időszakban a keddi intézeti értekezleteket, mondatról mondatra haladva, a megértés őszinte szándékával, a Nyilatkozat egy-egy bekezdésének értékelésével, értelmezésével kezdjük.   

Az e heti értékelés során arra teszünk kísérletet, hogy a Nyilatkozat első mondatának értelmét felfejtsük:

„A XXI. század első évtizedének végén, negyvenhat év diktatúra és az átmenet két zavaros évtizede után Magyarország visszaszerezte az önrendelkezés jogát és képességét.”


Budapest. 2010. július 5.

Eötvös Károly Intézet