ekint embléma

Párt- és kampányfinanszírozás az Országgyűlésben

sajtó 2007-02-12 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

Az Eötvös Károly Intézet párt- és kampányfinanszírozásról szóló koncepcióját méltatták az Országgyűlés plenáris ülésén.

Az Eötvös Károly Intézet párt- és kampányfinanszírozásról szóló koncepcióját méltatták az Országgyűlés plenáris ülésén.

47. ülésnap,  39-42. felszólalás
Felszólalás oka napirend előtti felszólalások
Felszólalás ideje 9:51

Felszólalások:   37-38   39-42   43-45      Ülésnap adatai 

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Megköszönöm frakcióvezető-helyettes úr felszólalását. Kérdezem, hogy a kormány részéről kíván-e bárki reagálni. (Senki sem jelentkezik. - Közbeszólás a Fidesz soraiból.) Nem kíván.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ugyancsak napirend előtti felszólalásra jelentkezett Gusztos Péter frakcióvezető-helyettes úr, a Szabad Demokraták Szövetsége képviselőcsoportjából: "Változás a pártfinanszírozásban" címmel. Öné a szó, frakcióvezető-helyettes úr.

GUSZTOS PÉTER (SZDSZ): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Örömünkre szolgál, hogy miniszterelnök úr mai beszédében, ha csak említés szintjén is, kitért a kampány- és pártfinanszírozás kérdésére. A liberális párt több képviselője az elmúlt hónapokban sajtótájékoztatókon, illetve itt, a Ház falai között is többször adta már jelét annak, hogy fontosnak tartanánk, hogy ez a kérdés újra a politikai pártok vitáinak középpontjába kerüljön, és kezdjenek el a pártok érdemben tárgyalni erről a kérdésről.

Az SZDSZ néhány politikusa a múlt héten tárgyalt a kérdésről az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet vezetőivel és szakértőivel. Ez az az intézet, amely egy meglehetősen részletes koncepciót dolgozott ki, ez az interneten hozzáférhető valamennyiünk számára. (Közbeszólás a Fidesz soraiból.)

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet egy nyilatkozatából szeretnék idézni a Ház falai között: "A jelenlegi törvényi szabályok keretei között a pártok számára lehetetlen feladat a választási kampányokat finanszírozni, de ez, tekintve, hogy a szabályokat ők alakítják, nem mentség. A Harmadik Köztársaság általános hanyatlásának, a politikai osztállyal szembeni bizalomvesztésnek fontos eleme a párt- és kampányfinanszírozás jelenlegi rendszere, melyben a parlamenti pártok semmibe veszik az általuk alkotott és az általuk szabadon bármikor megváltoztatható szabályokat. (Közbeszólás a Fidesz soraiból.) A jelenlegi kampány- és pártfinanszírozási szabályok az általánossá tett korrupción túl a demokrácia tartalmi sérülését is okozzák."

Megfontolandó sorok ezek, és azt gondolom, hogy rávilágítanak arra, hogy a politikai élet valamennyi szereplőjének közös felelőssége és egyben közös érdeke is ennek a kérdésnek a tisztába tétele, hiszen a párt- és kampányfinanszírozás kérdése egyike a magyar politika legnagyobb közös szégyeneinek a rendszerváltás óta. Egyike, mondom, de lehet, hogy ez a legnagyobb.

Tavaly nyáron a kormány benyújtott egy javaslatot, melynek megkezdődött a tárgyalása itt, a Ház falai között. Az általános vita emlékezetem szerint le is zajlott. Nagy kár, hogy ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalása megfeneklett a nyár közepén, hiszen nagy előrelépést jelenthetett volna. Tisztázta, pontosította a támogatások elfogadásának szabályait. Kimondta a tervezet azt, hogy vonatkozzanak a számviteli törvény előírásai a pártokra is. Erősítette volna az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogosítványait és szankcionálási képességét. Bevezette volna a kampányidőszakra a nyilvános kampányszámla intézményét, a pártok csak ezen keresztül finanszírozhatták volna kampányköltéseiket. Még egy példát mondok, érzékeny kérdés: a hirdetések, óriásplakátok nyilvántartása és ellenőrizhetősége érdekében bejelentési kötelezettséget írt elő ez a javaslat az Országos Választási Bizottság felé.

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet javaslata egy fontos, de természetesen nem egyedüli szakmai álláspont. Egyébként az intézet vezetője szerint is nagyon komoly előrelépést jelenthetett, jelentett volna a tavaly nyáron elkezdett törvényjavaslat, ha elemei megvalósulnak. A tavalyi nyári szünet, illetve az önkormányzati választási kampány talán még indokolhatta, de most már nem nagyon lehet érvet felhozni amellett, hogy miért nem tér vissza a tisztelt Ház ennek a kérdésnek, ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalására. Itt, a parlamentben a politika és a parlamenten kívül a szakértők szintjén is égetően sürgős ennek a kérdésnek a megvitatása, megtárgyalása.

Mi, liberálisok a korábban idézetteken kívül számos konkrét javaslatot fogalmaztunk meg ebben a kérdésben az elmúlt időszakban. Szeretnénk, ha kontrollálhatók lennének a reklámköltések, és általánossá válhatna az a néhány televíziótársaság által bevett gyakorlat, hogy egységes és nyilvános tarifarendszert alkalmaznak valamennyi szereplővel szemben. Hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogosítványai valóban erősek lehessenek, el tudjuk képzelni akár a bizonyítási eljárás megfordítását is; egy független testület állapítsa meg, hogy véleménye szerint mennyit költött egy bizonyos párt, és a pártnak kelljen bizonyítania azt, ha ennél kevesebbet költött.

Rövidítsük le a kampányidőszakot - ez önmagában nagyon fontos előrelépés lehet. Korlátozzuk a kormányzati, és hangsúlyozom: az önkormányzati propaganda, önpropaganda lehetőségét a választási kampány előtti akár fél, egy évben is. Ezek mind olyan kérdések, amelyek megtárgyalása, azt gondolom, jelentős mértékben képes tisztítani a magyar közéletet, és jelentős mértékben, pláne, ha a pártok előrelépést tudnak elérni ebben a kérdésben, olyatén formában, hogy egyet tudnak érteni bizonyos kérdésekben, és megváltoztatják a törvényi szabályozást, ezek, azt gondolom, hogy valamennyiünk közös érdekét szolgálják, és a magyar választópolgároknak a (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) magyar parlamenti demokráciába vetett hitét, bizalmát képesek erősíteni, visszaállítani.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps az SZDSZ, szórványos taps az MSZP soraiban.)

(15.30)

ELNÖK: Köszönöm szépen, frakcióvezető-helyettes úr. A kormány részéről megadom a szót Petrétei József igazságügyi miniszter úrnak. Miniszter úr!

DR. PETRÉTEI JÓZSEF igazságügyi és rendészeti miniszter: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A pártfinanszírozás reformja már nem először napirend előtti felszólalás tárgya a parlamentben. Képviselő úr régóta aktuális kérdést feszeget, amelyre az Állami Számvevőszék is minden évben felhívja az Országgyűlés figyelmét. Nem túlzás azt állítani, hogy a Magyar Köztársaságban senkit sem kezel a gazdálkodást szabályozó jog olyan jóhiszeműen, mint a pártokat. Ezt a Számvevőszék úgy jellemzi, hogy a hatályos jogi szabályozás nem biztosítja a pártok gazdálkodásának, különösen pedig a kampányfinanszírozásnak a kellő átláthatóságát.

Az alkotmány elismeri a politikai pártok kiemelkedő alkotmányos jelentőségét, amikor megfogalmazza, hogy a pártok közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában. Ez az alkotmányos szerep azonban a gazdálkodás terén nem követel olyan különleges méltányos kezelést, amilyet a hatályos pártfinanszírozási szabályok tükröznek. Ahogy képviselő úr is utalt rá, a kormány is úgy látja, hogy megérett az idő a pártfinanszírozás reformjának végigvitelére, amely egyik alapvető feltétele annak, hogy a politika tekintélye helyreálljon.

Ennek érdekében nyújtotta be 2006-ban az új kormány az első javaslatai között a T/237. számú törvényjavaslatot, amely jelentős mértékben figyelembe vette az Állami Számvevőszék által fontosnak tartott kérdéseket. A javaslat részletesen szabályozza a pártok könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségének tartalmát, valamint a beszámoló nyilvánosságra hozatalának kötelességét. Ehhez az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogosítványainak erősítése társul. A javaslat szerinti szabályozás világos kereteket ad a pártfinanszírozás ellenőrzéséhez.

Képviselő úr is utalt több olyan, a tervezetben szereplő szabálymódosításra, amelyek egyértelműen a pártok finanszírozásának átláthatóbbá tételét, a szabályok egyértelműségét és ezáltal az egész párt- és kampányfinanszírozás hatályos joghoz képest történő javítását szolgálja. (Nagy zaj, az elnök csenget.) Nem kétséges, hogy a kétharmados törvény elfogadásához kötött szabályozás megalkotása az érintettek konszenzusát igényli. Meggyőződésem, hogy a politikai pártok is felismerték, hogy most már nem halasztható tovább a pártfinanszírozás reformja, a társadalomnak a pártokkal szemben e téren támasztott elvárásainak teljesítése.

Ezért a kormány az általa benyújtott javaslatot úgy tekinti, amely kellő alapot szolgáltat a kérdés megtárgyalásához és a konszenzus kialakításához. Természetesen ehhez a kormány által benyújtott törvénymódosításhoz egyéb módosító javaslatok is benyújthatók, amelyeknek ugyanaz a célja, mint a kormány által eltervezett módosításnak, a pártfinanszírozás átláthatóbbá és egyértelműbbé tétele.

Képviselő úr napirend előtti felszólalásához kapcsolódva azt tudom mondani, hogy a kormány az ehhez vezető folyamat során minden szükséges támogatást meg fog adni ahhoz, hogy olyan párttörvény-módosítás szülessen, amely az ön által felvetett problémát is orvosolni tudja.

Köszönöm a figyelmet. (Taps az SZDSZ soraiban.)

Legolvasottabb bejegyzések