ekint embléma

Sajtóközlemény a párt- és kampányfinanszírozásról szóló ötpárti egyeztetés kudarcáról

álláspont 2007-08-09 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

Az EKINT szerint az alkotmányos ellenőrző szervek kötelesek felderíteni a párt- és kampányfinanszírozást kísérő jogeseteket.

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet ötpárti tárgyalásokat kezdeményezett 2007 elején a párt- és kampányfinanszírozás jelenlegi betarthatatlan, a köztársaság tekintélyét folyamatosan romboló, korrupciót eredményező szabályainak felülvizsgálatára. A parlamenti pártok az intézet meghívását elfogadták és 2007. március 27-e és július 12-e között szakértői konzultáció sorozatot tartottak, melyen a parlamenti pártok kijelölt országgyűlési képviselői vettek részt. A megbeszélések szervezésébe a FIDESZ javaslatára a kezdeményező Eötvös Károly Intézet mellett bekapcsolódott a Nézőpont Intézet is.

A konzultációk célja olyan alkotmányos szabályok megalkotásának kezdeményezése volt, melyek, anélkül hogy bármelyik pártnak politikai előnyöket biztosítanának, vagy a jelenlegi tarthatatlan helyzetért viselt felelősségét megállapítanák, előre tekintve, tisztességes, az állampolgári aktivitásnak a jelenleginél hatékonyabb formákat keresnek, az államnak a választási kampányokban részvételét akadályozzák, és a közhatalom választott szerveinek kampányszabályait azonos elvek szerint biztosítják. A felek a párt- és kampányfinanszírozás reformra szoruló egész szabályozását fejezetről fejezetre haladva áttekintették, az egyeztetett kompromisszumos javaslatcsomagot elfogadhatónak találták. A július 12-én tartott záró megbeszélésen szóbeli megállapodás született a két közreműködő intézet által készített megállapodás-szövegről, amelynek két pontjával kapcsolatban azonban a Fidesz delegáltja fenntartásokat fogalmazott meg, összhangban a pártnak az időközben egyoldalúan, a tárgyalássorozattól függetlenül nyilvánosságra hozott javaslataival. A többi résztvevő akkor ezt a megoldást elfogadta, azonban később, az aláírás előtt a kormánypártok jelezték, hogy a "csonka" megállapodást nem írják alá. A két közreműködő intézet tett még egy kísérletet olyan szövegváltozat készítésére, amely valamennyi párt elképzeléseit tükrözi, de érdemi választ már nem kaptunk. Ezzel az Eötvös Károly Intézet a megbeszélés-sorozatot befejezettnek tekinti: a több hónapos közös erőfeszítés végül kudarcot vallott.

A tárgyalások idejére a résztvevők titoktartást vállaltak. Az Eötvös Károly Intézet álláspontja szerint a megbeszélések kudarcával az erre vonatkozó kötelezettség megszűnt. A végül alá nem írt megállapodás szövege kérésre nyilvánosságra hozható.

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet emlékeztet arra, hogy 2005 óta rendszeresen folytatott kutatásokat, tett közzé jogalkotási javaslatokat (lásd: www.ekint.org) a jelenlegi rendszer felszámolására, eddig eredménytelenül.

Mostantól ismét a magyar társadalom politikailag aktív csoportjaira hárul a feladat, hogy a párt- és kampányfinanszírozás reformját kikényszerítse.

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet felhívja az alkotmányos ellenőrző szervek, mindenekelőtt az Állami Számvevőszék valamint a bűnüldöző szervek figyelmét, hogy alkotmányos kötelezettségük a párt- és kampányfinanszírozást kísérő jogsértések felderítése, azok megállapítása, és a megfelelő jogkövetkezmények, szankciók alkalmazása.

Legolvasottabb bejegyzések