ekint embléma

Az Eötvös Károly Intézet segít

álláspont 2010-07-13 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

Alkotmánymódosítási tervek.

A nemzetközi alkotmányfejlődésben minden bizonnyal mérföldkőnek számít majd a július 7-én kelt T/649. szám alatt Lázár János és Dr. Kocsis Máté képviselők által jegyzett törvényjavaslat. Az előterjesztők maguk is hangsúlyozzák, az Alkotmányt módosító törvényjavaslatuk illeszkedik a jelenlegi Országgyűlés leghőbb törekvéséhez: Tegyük a hatalmi ágak elválasztásának elvét még teljesebbé! Ez veretes gondolat, mely megfelel az alkotmányozó atyák eredeti 1989-es törekvéseinek, nem is áll távol attól a nézettől, amely az Alkotmányra mint a szilárd társadalmi értékek és a jogrendszer stabilitásának biztosítékaként tekint, a változtatás az eddigi garanciákat óhajtja csupán erősíteni.

A forradalmi idők azonban érthető módon újszerű megközelítést indokolnak. A mai helyzetben a módosításnak egyszerre kell szolgálnia azt az általános alkotmánypolitikai célt, hogy a hatalmi ágak egymástól tisztán elválasztva működjenek, és ennek megfelelően a (megnevezett) fegyveres testületek tagjai szolgálati jogviszonyuk megszűnése után öt évig ne lehessenek választott képviselők, valamint azt, hogy Borkai Zsolt nemes Győr városának azért mégis polgármestere maradhasson. Az előterjesztők a kényes helyzetet úgy vélik megoldani, hogy a tilalmi időt öt évről három évre csökkentenék. Ez viszont az elérni kívánt hatalommegosztási célt fájdalmasan korlátozza. Mint mindenre, erre is van megnyugtató megoldás, melyet jó szívvel ajánlunk megfontolásra:  

Az Alkotmány 40/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Magyar Honvédség, a Rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, politikai tevékenységet nem folytathatnak, továbbá ─ kivéve a B. Zs. monogrammal rendelkező állampolgárokat ─ szolgálati jogviszonyuk fennállása alatt és annak megszűnését vagy megszüntetését követő öt évig nem indulhatnak jelöltként az országgyűlési képviselők választásán, az európai parlamenti választáson, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán.”

Budapest, 2010. július 13.

Eötvös Károly Intézet


Az alkotmánymódosítási javaslat első változata - T/649.

Az alkotmánymódosítási javaslat új verziója - T/676.

Legolvasottabb bejegyzések