ekint embléma

Államalkotó tényezők maradnak-e a nemzeti és etnikai kisebbségek?

álláspont 2010-11-02 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

Az EKINT levélben fordult Salamon Lászlóhoz.

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet levélben fordult Salamon Lászlóhoz, az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság elnökéhez, melyben tájékoztatást kért arról, hogy a vezetésével dolgozó bizottság tervezi-e a politikai nemzet alkotmányi fogalmának megváltoztatását, óhajt-e szakítani alkotmányunk azon tételével, miszerint a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a nép hatalmának, államalkotó tényezők.

Ebből az alkotmányi rendelkezésből következik ugyanis a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvénynek az a fontos szabálya, amely szerint a Magyar Köztársaságban tilos minden olyan politika, illetve magatartás, amely a kisebbségnek  a többségi nemzetből történő kirekesztését, illetőleg elkülönítését célozza vagy eredményezi.

A levél megírásának az volt az előzménye, hogy Gulyás Gergely, a Salamon László által vezetett bizottság alelnökeként és az alapvető jogokkal és kötelességekkel foglalkozó munkacsoport vezetőjeként, 2010. október 20-án az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a külföldi magyarok szavazati joga mellett érvelve azt mondta, hogy a Magyarországon elő kisebbségek nem tartoznak a magyar nemzethez.

Budapest, 2010. november 2.

Eötvös Károly Intézet


Salamon László

az Országgyűlés
Alkotmány-előkészítő eseti bizottságának elnöke
részére

 Tisztelt Elnök Úr!

Kérem, szíveskedjen tájékoztatást adni arról, hogy az Ön vezetésével dolgozó bizottság tervezi-e a politikai nemzet alkotmányi fogalmának megváltoztatását, és egyúttal a szakítást alkotmányunk tételével, miszerint a hazánk területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a nép hatalmának, államalkotó tényezők. Ezen alkotmányi szabályból következik a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény azon szabálya, amely szerint a Magyar Köztársaságban tilos minden olyan politika illetve magatartás, amely a kisebbségnek  a többségi nemzetből történő kirekesztését, illetőleg elkülönítését célozza vagy ezt eredményezi.

Tájékoztatás-kérésünk oka az, hogy az Ön által vezetett bizottság alelnöke, az alapvető jogokkal és kötelességekkel foglalkozó munkacsoportjának a vezetője, Gulyás Gergely 2010. október 20-án az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, hogy a Magyarországon elő kisebbségek nem tartoznak a magyar nemzethez.

Budapest, 2010. október 20.

Üdvözlettel:

Majtényi László
elnök

Eötvös Károly Intézet


A bizottság elnökének válasza:

                                                                                                                                                   AEB/244-l/2010.

Dr. Majtényi László Úr részére,
az Eőtvös Károly Intézet
Elnökének

1113 Budapest
Ulászló u. 43.

                                                 Tisztelt Elnök Úr!  


                  Folyó év október 26-i megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom:

                 Az új Alkotmány szabályozási elveinek előkészítését bizottságunk eddig hat munka csoport közötti feladat-megosztásban végezte. Az alapvető jogokkal és kötelességekkel kap csolatos kérdések bizottsági megvitatásra Való előkészítése a II. számú munkacsoport feladat- körébe tartozott, melynek a bizottsághoz beterjesztett rész-koncepcióját jelen levelemhez m lékelten megküUöm Onnek. Az Alkotmányelőkészítő eseti bizottság 2010. november 3-án kezdődő üléssorozatán vitatja meg az egyes rész-koncepciókat, így alakítja ki a bennük foglalt kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalásait. Ezt a munkaszakaszt az Osszegző bizottság munkája követi, majd a Bizottság döntése a már egységes koncepció benyújtásáról és az Országgyűlés elé terjesztéséről.

            A Bizottság által elfogadott nemzetfogalom ebből az anyagból lesz majd értelmezhető. Meggyőződésem, hogy a Bizottság javaslata mentes lesz minden, az On által említett kifogá solható elemtől.


Budapest, 2010. november 3.

                                                                                                                              Üdvözlettel:

                                                                   Dr. Salamon László


Töltse le a bizottság elnökének válaszlevelét!

Legolvasottabb bejegyzések