ekint embléma

Felhívás elárvult alkotmánybírósági határozatok örökbefogadására

hírek 2013-03-11 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

Egy-egy hatályon kívül helyezett határozat örökbefogadására szólítjuk fel a jóérzésű állampolgárokat.

"Annak érdekében, hogy az alkotmányosságnak az egyes alkotmánybírósági határozatokban megfogalmazott tételei túléljék a Nemzeti Együttműködés Rendszerének zavaros éveit, egy-egy hatályon kívül helyezett határozat örökbefogadására szólítjuk fel a jóérzésű állampolgárokat."

Az Országgyűlés 2013. március 11-én az Alaptörvényt a következő rendelkezéssel egészítette ki:

"5. Az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határozatok hatályukat vesztik. E rendelkezés nem érinti az ezen határozatok által kifejtett joghatásokat."

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet meggyőződése szerint a magyar alkotmányosságot ezzel felbecsülhetetlen veszteség éri. Annak érdekében, hogy az alkotmányosságnak az egyes alkotmánybírósági határozatokban megfogalmazott tételei túléljék a Nemzeti Együttműködés Rendszerének zavaros éveit, egy-egy hatályon kívül helyezett határozat örökbefogadására szólítjuk fel a jóérzésű állampolgárokat.

Kezdeményezzük, hogy mindenki, aki számára fontos az alkotmányosság, fogadjon örökbe egy szerinte jelentős alkotmánybírósági határozatot a hatályon kívül helyezettek közül. Az örökbefogadó ezzel azt vállalja, hogy a maga igényei és ízlése szerint – akár asztalkát állítva számára, bekeretezve, falra akasztva vagy szívébe fogadva – ápol, gondoz egyetlen elárvult határozatot.

Egy határozatot többen is örökbe fogadhatnak, de egy személy csak egy határozatot fogadhat örökbe. Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, hogy megkönnyítse a választást, közread egy listát az általa legjelentősebbnek tartott határozatokról, de a felsorolásban nem szereplő határozatok örökbefogadása is lehetséges. Örökbefogadni az alábbi űrlap kitöltésével lehet. Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet vállalja az örökbefogadások tényének nyilvántartását. Az örökbefogadók listáját az adoptált határozatok számával együtt nyilvánosságra hozzuk.

Az örökbefogadás ingyenes.

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet azoknak az örökbefogadóknak, akik az örökbefogadással egyidejűleg 3000 forint adományt is nyújtanak, díszes oklevelet állít ki az örökbefogadásról, amit postán juttat el az örökbefogadóknak. Az adományt a hajléktalanok számára ellátást nyújtó Fűtött utca – éjjeli menedékhely és nappali melegedő javára utalja majd át az Eötvös Károly Intézet.

Az örökbefogadásra javasolt határozatok listája:

Bármelyik 2012. előtti AB határozat örökbe fogadható. A választást megkönnyítendő készítettünk egy listát, amelyen a teljesség igénye nélkül sorolunk fel jelentősebb AB határozatokat. Ha a listán nem szereplő határozatot szeretne örökbe fogadni, akkor a számát (sorszám/évszám AB határozat) megjelölve erre természetesen lehetősége van.

 • 8/1990. (IV. 23.) AB határozat az emberi méltósághoz való jogról
 • 9/1990. (IV. 25.) AB határozat a pozitív diszkriminációról
 • 23/1990. (X. 31.) AB határozat a halálbüntetés alkotmányellenességéről
 • 15/1991. (IV. 13.) AB határozat az információs önrendelkezési jogról (személyi szám)
 • 25/1991. (V. 18.) AB határozat a védelemhez való jogról
 • 48/1991. (IX. 26.) AB határozat az államfői jogállásról és a kinevezési jogról
 • 64/1991. (XII. 17.) AB határozat a magzati élet védelméről és az anya önrendelkezési jogáról (első abortuszhatározat)
 • 9/1992. (I. 30.) AB határozat a jogállamiságról mint alkotmányos alapértékről
 • 11/1992. (III.5.) AB határozat a visszaható hatályú büntető jogalkotás tilalmáról és a jogállamiság fogalmáról
 • 22/1992. (IV. 10.) AB határozat a házasságkötés szabadságáról
 • 30/1992. (V. 26.) AB határozat a gyűlöletbeszédről (gyalázkodás és gyűlöletre uszítás)
 • 32/1992. (V. 29.) AB határozat a képviselőtestület üléseinek nyilvánosságáról
 • 37/1992. (VI. 10.) AB határozat a média szabadságáról
 • 4/1993. (II. 12.) AB határozat a vallásszabadságról és az állam világnézeti semlegességéről
 • 8/1993. (II. 27.) AB határozat az egyházalapításról
 • 38/1993. (VI. 11.) AB határozat a bírói függetlenségről
 • 64/1993. (XII. 22.) AB határozat az alkotmányos tulajdonvédelemről
 • 21/1994. (IV. 16.) AB határozat a vállalkozás szabadságáról
 • 28/1994. (V. 20.) AB határozat a környezethez való jogról
 • 36/1994. (VI. 24.) AB határozat a közszereplők bírálhatóságáról
 • 14/1995. (III. 13.) AB határozat az azonos neműek élettársi kapcsolatáról és a házasságról
 • 27/1998. (VI. 16.) AB határozat a képviselői mandátumról és a frakcióalakításról
 • 48/1998. (XI. 23.) AB határozat a “súlyos válsághelyzetről” (második abortuszhatározat)
 • 6/2001. (III. 14.) AB határozat az egyesületek nyilvántartásba vételéről
 • 55/2001. (XI. 29.) AB határozat a gyülekezési szabadságról
 • 22/2003. (IV. 28.) AB határozat az eutanáziáról
 • 62/2003. (XII. 15.) AB határozat a hatalommegosztásról (államfői vétó)
 • 12/2004. (IV. 7.) AB határozat a döntés-előkészítő adatok megismerhetőségéről
 • 34/2004. (IX. 28.) AB határozat a mentelmi jogról
 • 1/2007. (I. 18.) AB határozat a kiegyensúlyozott tájékoztatás alkotmányos követelményéről
 • 6/2007. (II. 27.) AB határozat a kampánycsendről
 • 47/2007. (VII. 3.) AB határozat az államfő kitüntetési jogköréről
 • 75/2008. (V. 29.) AB határozat a gyülekezési szabadságról (spontán rendezvények)
 • 95/2008. (VII. 3.) AB határozat a gyalázkodás büntethetőségének alkotmányellenességéről
 • 96/2008. (VII. 3.) AB határozat közösség tagját sértő kirekesztő beszéd polgári jogi szankcionálhatóságáról
 • 154/2008. (XII. 17.) AB határozat a bejegyzett élettársi kapcsolatról


UPDATE: Az örökbefogadók listájaLegolvasottabb bejegyzések