ekint embléma

Majtényi Balázs - Akadémiai szabadság autonóm intézmények nélkül? (vendégszöveg)

álláspont 2023-11-13 | Vendég Fb Sharing

Vendégszöveg.

Ádám Zoltánnak a Corvinusról történő elbocsátása kapcsán sokan írtak az akadémia szabadság magyarországi helyzetéről. Így érdemes összegezni, hogyan értelmezhető az akadémiai szabadság az egyetemeken, mi veszett el ennek a jognak a garanciái közül Magyarországon. Kezdjük azzal, hogy Ádám azt tette, ami minden egyetemi polgártól elvárható, azaz sérelmezte az egyetem szerinte alapjogokat sértő kommunikációs szabályzatát, illetve egy etikai ügyben eljárást indított. Számítani lehetett-e rá, hogy az akadémiai szabadságot komolyan vevő oktatót eltávolítják a rezsim irányítása alá kerülő egyetemről?

Ha erre válaszolni akarunk, érdemes átgondolni, hogy mi maradt a megszállt egyetemek polgárainak akadémiai szabadságából. Az akadémiai szabadságnak egyéni és intézményes dimenzióit különböztethetjük meg. Az egyéni oldalon olyan jogosultságok állnak, mint például a kutatás és az oktatás szabadsága. Ezeknek a szabadságoknak azonban sokszor nincs specifikus normatív tartalmuk, nem nyújtanak más emberi jogoknál, például a véleménynyilvánítás szabadságánál nagyobb védelmet. Sokkal fontosabb a jogosultságnak az intézményi oldala, amely alatt az intézményi autonómiát, önrendelkezést értem. Magyarországon sok oktató és kutató bízott alaptalanul abban, hogy az egyének akadémiai szabadsága megőrizhető úgy is, hogy nem küzdenek az intézményeik önrendelkezéséért. Én azt gondolom, hogy az intézmények önkormányzatának megszűntével az akadémiai szabadság lényege vész el. Természetesen a szabadság nem tűnhet el teljesen, valami torzója mindig túlél, ezt nevezhetjük a megmaradó szabadságnak. Magyarországon az intézményi önkormányzat elvesztése után sem veszítettek el az oktatók mindent az oktatás szabadságából, vagy például azt a jogi lehetőségüket sem, hogy felmondjanak és önszántukból hagyják el az egyetemüket.

Azon, ami történt sem lepődhetünk meg különösebben. Magyarországon, ahogy az minden autoriter államban szokás, a kormány, amint hatalomra jutott, nekilátott az akadémiai szabadság felszámolásának. Ennek első lépését a 2011-es új felsőoktatási törvény jelentette, például azzal, hogy a rektorválasztásnál a szenátusnak csak véleményezési jogköre maradt, az akkreditációs bizottságban pedig meghatározó befolyáshoz jutott a kormányzat. A fő csapás természetesen az egyetemekre irányult, így például a pénzkivonás 2012-ben, majd a források átláthatatlan visszatöltése a rendszerbe, a kancellári rendszer bevezetése 2014-ben, 2017-ben a Lex CEU elfogadása, hogy csak a nagyobb mérföldöveket említsem. Nincs olyan autoriter vezető, aki ne félné joggal az egyetemeket (a diákok és oktatók közösségeit) mint a társadalmi mozgalmak, forradalmak potenciális fészkeit. A kormányzati lépéseknél jóval váratlanabb volt, hogy az átrendeződés jobbára az akadémiai közösségek komolyabb ellenállása nélkül történt.

A kormány szinte azonnal létrehozta a saját egyetemét is. 2012-ben már közvetlen kormányzati befolyás alatt felállt a Ludovika (Nemzeti Közszolgálati Egyetem); ma ennek az egyetemnek az ellenőrzéséért a miniszterelnök politikai igazgatója felel. Természetesen itt is történtek az Ádám Zoltánéhoz hasonló elbocsátások, elég csak a legnyilvánvalóbb esetekre, Krémer Ferenc vagy Kozáry Andrea ügyeire gondolni. Ami talán szomorú, hogy a Ludovika Egyetem történetének ismeretében is – az SZFE fontos példájának kivételével – a modellváltás szinte ellenállás nélkül zajlott le, úgy, hogy közben főként anyagi nyomás volt az oktatókon és az intézményeken. A modellváltás 26 állami egyetem közül 21-et érintett, többségükben elvárás volt, hogy a szenátusok támogassák az átalakulást. Megtették. Ezzel az egyetemek az autonómiájukat elvesztették, mivel nem az egyetem választott szerve, hanem a jobbára fideszes politikusokból és oligarchákból álló kuratórium dönt arról, hogyan épüljön fel az egyetem, vagy mit tanítsanak. Kevesen döntöttek úgy, hogy elhagyják a modellváltó intézményüket, például Braun Róbert tett így a Corvinuson. Ami most történt Ádám Zoltán ügyében, az nem más, mint az új jogi keretek között az előzmények ismeretében a leginkább várható forgatókönyv megvalósulása.

Az ellenállás egyéni és kollektív példáinak a jelentőségét azonban soha nem szabad lebecsülni. Ezek a történetek tartják életben, és mentik át az akadémiai szabadság lángját, és olyan referenciapontokat teremtenek a jövő számára, amelyek erősítik a társadalom ellenálló képességét. Történetek, amikre fel lehet építeni a valódi szolidaritáson alapuló, az akadémiai szabadságért cselekedni képes egyetemi közösségeket. 


Kép forrása: https://www.uni-corvinus.hu/

Legolvasottabb bejegyzések