ekint embléma

A konzisztóriumok bevezetése sérti az egyetemi autonómiát, ezért alkotmányellenes

elemzés 2015-07-07 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

A konzisztóriumok létrehozása alkotmányellenes, mert sérti az egyetemi autonómia elvét és az Alaptörvény szövegét is.

Az Eötvös Károly Intézet elemzése szerint a konzisztóriumok létrehozása alkotmányellenes, mert sérti az egyetemi autonómia elvét és az Alaptörvény szövegét is. Az egyetemeket mint a tudományos élet alapintézményeit autonómia és önkormányzatiság illeti meg, amivel nem egyeztethető össze a túlnyomórészt a kormányzat által kinevezett tagokból álló konzisztórium részvétele a döntéshozatalban.

A parlament által hétfőn elfogadott törvény szerint az öttagú konzisztórium három tagját az egyetem, a hallgatói önkormányzat és az egyetem gazdasági-társadalmi környezetének meghatározó szervezetei jelölik, de az oktatásért felelős miniszter jelöli ki és ő is hívhatja vissza. A konzisztórium negyedik tagja a szintén a kormányzat által kijelölt kancellár. A testület jóváhagyása nélkül nem fogadhatja el az egyetem szenátusa sem a költségvetést, sem az egyetem intézményfejlesztési tervét (aminek ráadásul része a kutatási-fejlesztési innovációs stratégia is).

A konzisztórium jogköre egyértelműen ütközik az Alaptörvénybe is. Az Alaptörvény szerint az egyetemeket a gazdálkodási autonómia korlátozottan, de kutatási és tanítási szabadság megilleti. A konzisztóriumok vétójogot gyakorolhatnak az egyetem költségvetése és kutatási-fejlesztési innovációs stratégiája felett is. A költségvetésről az Alkotmánybíróság korábban kimondta már, hogy az intézmény működését alapvetően határozza meg, így az abba való, az egyetemen kívülről érkező beleszólás a kutatási, tudományos és oktatási autonómiát sérti. A kutatási-fejlesztési innovációs stratégia egyértelműen az egyetem kutatási és oktatási tevékenységére vonatkozik.

A költségvetés és a kutatási-fejlesztési innovációs stratégia elfogadásának konzisztóriumi jóváhagyáshoz kötése súlyos beavatkozás az egyetemi autonómiába, ami alapvető alkotmányos elveket és az Alaptörvényt is sérti.

Az Alkotmánybíróság a korábban hatályos Alkotmány alapján többször kimondta, hogy az egyetemi autonómia alkotmányos védelmet élvez, mert ez az intézményi autonómia a tudomány függetlenségének garanciája.

Ahogyan azt az Alkotmánybíróság 1994-ben megfogalmazta, a tudomány autonómiája alapvető fontosságú egy demokratikus társadalomban: „[m]indannyiszor, amikor a történelem során az állam a tudomány szabadságát politikai, ideológiai, vallási vagy egyéb korlátozásnak vetette alá, az az egész társadalom fejlődésének béklyójává vált. […] A tudományos tételek, megállapítások és igazságok szabad keresése, továbbá a tudományos eszmék és nézetek szabad áramlása így az egész társadalom, az emberiség, fejlődésének alapfeltétele”.


Az elemzés az alábbi linken letölthető:

A konzisztórium alkotmányellenesLegolvasottabb bejegyzések