ekint embléma

Ha nekünk ennyi jutna!

álláspont 2017-05-24 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

Az EKINT válasza a CÖF közérdekű adatigénylésére.

Tisztelt CÖF-Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány!

A CÖF-Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány 2017. május 15-én adatigényléssel fordult az Eötvös Károly Intézethez, amelyben az EKINT szervezetével, működésével, gazdálkodásával kapcsolatban kért információt. A megkeresés szerint ezek közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok lennének – ezért lenne az EKINT köteles arra, hogy azokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján tájékoztatást adjon.

Az Eötvös Károly Intézettel kapcsolatban kért információk azonban nem közérdekű adatok. Az Infotv. 3. § 5. pontja értelmében közérdekű adatnak az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret minősül. Az EKINT nem tartozik e törvényi definíció hatálya alá, így az Intézetre vonatkozóan kért szervezeti, működési és gazdálkodási adatokra sem terjed ki az Infotv. hatálya.

Az Eötvös Károly Intézet honlapján bárki tájékozódhat az Intézet tevékenységéről, itt nyilvánosan mindenki számára hozzáférhetőek a gazdálkodásra vonatkozó információk is (ld. http://ekint.org/rolunk/mukodes). Ha mindennek alapján mégis úgy ítélik meg, hogy bizonyos adatok közérdekűnek vagy közérdekből nyilvánosnak tekintendők, akkor az Infotv. 28. § (3) bekezdése értelmében Önöknek kell ezeket és igénylésük jogalapját egyértelműen megjelölve pontosítani adatkérésüket.

Amíg az Eötvös Károly Intézet működési forrásai nyilvánosak, a CÖF-Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány támogatóiról eddig semmit nem lehetett tudni, ugyanis a támogatók, talán a jó ügyért munkálkodókra jellemző szerénységből, kerülik önzetlen áldozatvállalásuk ügyében a nyilvánosságot. Mert miért is gondolnák, hogy támogatásukat szégyellni és titkolni kell? A közelmúltban azonban bírósági döntés következtében nyilvánosságra került egy fontos adat, amely szerint a Magyar Villamos Művek egyetlen támogató döntéssel(!) ötszáznyolcmillió forintot juttatott a CÖF-Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány számára. Hálásak lennénk, ha Önök – akikről érdeklődő levelük alapján joggal feltételezhetjük, hogy szívükön viselik az EKINT sorsát – segítségünkre lennének azzal, hogy tájékoztatnak, vajon milyen támogatásszerzési politikával, miként lehet, ráadásul egyetlen forrásból, ilyen összegű támogatáshoz hozzájutni. Ha ugyanis az Eötvös Károly Intézet, akár a Magyar Villamos Művek révén, csupán csak egyszer ekkora támogatáshoz jutna, annak hozamából, összes működési költségünk, becslésünk szerint, az idők végezetéig biztosítva lenne.

Postafordultával várjuk szíves válaszukat!

Üdvözlettel,

Majtényi László
az EKINT elnöke

Somody Bernadette
az EKINT igazgatója

(Kép forrása: Átlátszó.hu)

Legolvasottabb bejegyzések