ekint embléma

New Challenges for Human Rights Policy in the Domain of Health Care Decisions

2006-06-30 Fb Sharing

Az angol nyelvű kötet Fridli Judit betegjogokkal foglalkozó tanulmányát tartalmazza.

Fridli Judit tanulmánya tárgyát történeti kontextusba helyezi: a posztkommunista Magyarország környezetébe, ahol a paternalista örökség jellegzetességei a meghatározóak. Rámutat a jogi szabályozás és a gyakorlat közötti különbségekre a beteg önrendelkezési jogai terén, külön foglalkozik az életfenntartó beavatkozások visszautasításának jogával és a reprodukciós jogokkal kapcsolatos önrendelkezési kérdésekkel. A tanulmány végén a szerző a jogalkotás és a jogalkalmazás számára fogalmaz meg javaslatokat.

Legolvasottabb bejegyzések