ekint embléma

Kisebbségi támogatások hatékonysága és etnikai adatgyűjtés

álláspont 2008-06-02 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

Az Állami Számvevőszék közzétette a magyarországi cigányság helyzetének javítására fordított támogatásokról és azok hasznosulásáról szóló tanulmányát.

Az Állami Számvevőszék ez év májusában hozta nyilvánosságra a rendszerváltástól napjainkig terjedő időszakot áttekintő tanulmányát, amely a magyarországi cigányság helyzetének javítására fordított támogatásokat és azok hasznosulását elemzi.

A tanulmány megállapítja, hogy a támogatások hatékonyságát többek között adatvédelmi okok miatt nem lehet megfelelően megítélni, nyomon követni. A tanulmány és a Számvevőszéknek az MTI-hez eljuttatott közleménye egyaránt kiemeli, hogy meg kell teremteni annak feltételét, hogy a programban érintett roma személyekről hivatalosan adatokat lehessen gyűjteni az adatvédelmi normák figyelembevételével.

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet 2006-ban átfogó vizsgálatot végzett annak megállapítására, hogy milyen jogi, szervezési és informatikai lehetőségek állnak rendelkezésre a roma támogatások egyéni követhetőségének megvalósítására. A vizsgálat bebizonyította, hogy van mód a roma támogatások hatékony és az adatvédelmi követelményeket kielégítő, idősoros nyomon követésére. A vizsgálat eredményeképpen született tanulmány számos megoldási lehetőséget mutat be, azok előnyeinek és hátrányainak elemzésével együtt, és részletesen kidolgozott egy lehetséges komplex megoldást. Kellő politikai akarat megléte esetén megfelelő szervezeti és informatikai támogatással a kidolgozott megoldás vagy annak valamely változata jelenleg is megvalósítható.

Ugyan az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet feladatánál és tevékenységi körénél fogva közvetlenül nem érdekelt a javasolt rendszer megvalósításában, ám azt nem szeretnénk, ha az Állami Számvevőszék által feltárt problémát a magánszféra-jogok korlátozásával oldaná meg a jogalkotó, ezért a 2006-os tanulmányunkat eljutattuk azoknak a szervezeteknek, amelyek a közeljövőben feladatai lehetnek az esélyegyenlőségi célú támogatások követhetővé tételével kapcsolatban. A tanulmányból kiderül, hogy nem egy központosított nyilvántartás létrehozatala lenne az egyetlen megoldási lehetőség, számos, a magánszféra kíméletét megvalósító lehetőség kínálkozik.

A tanulmányunk ezen a linken elérhető:

Roma támogatások és jogosultságok egyéni követésének lehetőségei

Legolvasottabb bejegyzések