ekint embléma

A szociális temetés intézménye mint az új ombudsman szerepfelfogásának próbája

álláspont 2013-10-09 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

A szociális temetésről szóló nemrég elfogadott törvényi rendelkezések megalázóak és diszkriminatívak, ezért sértik az emberi méltósághoz való jogot.

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet az újonnan megválasztott alapjogi biztoshoz fordul, és azt javasolja, hogy Székely László kezdeményezze a temetkezésről szóló törvény alkotmánybírósági felülvizsgálatát. A szociális temetésről szóló nemrég elfogadott törvényi rendelkezések ugyanis megalázóak és diszkriminatívak, ezért sértik az emberi méltósághoz való jogot.

A szociális temetés törvényi feltétele, hogy a temetésre kötelezett alapvetően személyesen készítse elő elhunyt közeli hozzátartozóját a temetésre: mosdassa, öltöztesse, továbbá sírját is ássa meg saját halottjának, sőt akár hantolja be a sírt, továbbá a temetőn belül a koporsót vagy urnát is maga szállítsa. A szociális temetésre rászorultak ilyesfajta kényszerű személyes közreműködése egyszerre népnevelő célzatú és középkoriasan kegyetlen állami követelmény, amely alapjaiban idegen a XXI. századi társadalmi berendezkedéstől és a modernitás morális értékrendjétől. Ennek alapján megállapítható, hogy a szociális temetés most elfogadott szabályai közvetlenül is sértik az emberi méltóságot, továbbá az azt igénybe vevőkkel szemben önkényesen tesz különbséget, csak azok számára teszi lehetővé ennek a támogatási formának az igénybevételét, akik kizárólag személyes közreműködéssel járulnak hozzá a temetéshez.

***

Az Eötvös Károly Intézet egyelőre várakozással tekint az új alapjogi biztos működésére, sőt örömmel nyugtázta, hogy a biztos első nyilatkozatában hitet tett a szegények, a kiszolgáltatottak ügyének felvállalása mellett.

Ugyanakkor rámutatunk arra, hogy a biztos az alkotmánybírósági indítványok megfogalmazásakor önálló alkotmányértelmező felelősséggel tartozik. Ez a felelőssége az állampolgárok indítványozási jogának korlátozása miatt jelentősen meg is növekedett. Tekintettel arra is, hogy személyi összetételének változása miatt megerősödött az Alkotmánybíróság politikai karaktere és az alaptörvény-ellenesség standardja bizonytalanabbá vált, az alapjogi biztosnak nem lehet feladata az alkotmánybírósági döntésekkel kapcsolatos bizonytalan jóslatok alapján csak olyan ügyekben fellépni, amelyekben biztosra vehető vagy valószínű indítványa pozitív elbírálása. Az ombudsman munkájának nem mércéje az alkotmánybírósági eredményességi ráta. Ha munkáját alapvetően e követelményhez kívánja igazítani, működése nem lesz sikeres.

Budapest, 2013. október 9.

Majtényi László
elnök

Az ombudsmani beadványt itt töltheti le:

Szociális temetés beadványLegolvasottabb bejegyzések