ekint embléma

Megállapodás-tervezet a párt- és kampányfinanszírozás átalakításáról

álláspont 2007-08-21 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

Közzétesszük a parlamenti pártok között létre nem jött megállapodás tervezetét.

A hónapokig tartó egyeztetések a párt- és kampányfinanszírozás átalakításáról a parlamenti pártok között az utolsó pillanatban fulladtak kudarcba. Így most az EKINT közzéteszi a létre nem jött megállapodás tervezetét.

MEGÁLLAPODÁS A PÁRT- ÉS KAMPÁNYFINANSZÍROZÁS ÁTALAKÍTÁSÁRÓL (tervezet)

amely létrejött
a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata Néppárt,
a Magyar Demokrata Fórum, a Magyar Szocialista Párt
és a Szabad Demokraták Szövetsége között

1) Alapelvek

A költségvetési támogatáson kívül a pártok csak választópolgároktól fogadhatnak el adományokat, jogi személyektől nem. Kampányidőszakban azonban az egyesületek és a társadalmi szervezetek (kivéve a 2003. XLVII. törvény alapján létrehozott pártalapítványokat) szigorú összeghatár (a választópolgárokra vonatkozó limit háromszorosa) alatt adományozhatnak. Az adományozó szervezetekre ebben az esetben a pártokra vonatkozó átláthatósági szabályok érvényesek.

A párt- és kampányfinanszírozás újraszabályozásának alapelvei: az átláthatóság, az esélyegyenlőség, a kampányköltségek ésszerű korlátozása és közpénzek védelme.

Az alábbi szabályok az országgyűlési kampányokra vonatkoznak, de főszabályként minden választást megelőző kampányra alkalmazni kell őket. Első alkalommal a következő országos választási eljárásban kell az új szabályokat alkalmazni.

2) Kampányidőszak

A választásokat előre meghatározott időpontban kell tartani.
A kampányidőszakot le kell rövidíteni.

3) Az átláthatóság garanciája a kampányszámla

A kampányköltés átláthatóságának kulcseleme a kampányszámla intézménye. Ez teszi lehetővé annak ellenőrzését, hogy a pártok és jelöltek valóban annyit költenek, amennyit bevallanak.

1. A pártoknak és a jelölteknek valamennyi, a kampánnyal kapcsolatos kiadásaikat egy kizárólag a kampány céljaira létrehozott számláról kell kifizetniük. Minden tranzakciót a párt vagy jelölt által arra kijelölt, jogi felelősséget viselő személynek kell jóváhagynia. Erre a számlára kellene a választópolgárok által felajánlott kampányadománynak és az állami támogatásnak beérkeznie. Más forrásból nem fizethető semmilyen költsége a pártnak vagy jelöltnek, következésképpen a nem a párt vagy jelölt kampányszámlájáról (alkampányszámlájáról) fizetett bármiféle hirdetés törvénysértő és szankciókat von maga után. (A hirdetési cégeknek is nyilvántartást kellene vezetniük arról, hogy a bármely adott időben futó hirdetésekért ki fizetett).

2. Minden, a kampányszámláról kifizetett anyagot (szórólap, plakát, hirdetés stb.) jelzéssel kell ellátni, amely igazolja, hogy a kampányszámláról történt a kiadás. A jelzés nélkül megjelenő anyagok törvényt sértenek, a jelzés hamisítása pedig (akár maga a párt, akár más követi el) magánokirat-hamisítás.

3. A kampányszámla forgalma korlátozottan nyilvános. Meghatározott összeghatár felett nyilvánosságra kell hozni a kampányszámlára beérkezett adományok felajánlóinak személyét és a támogatás összegét (ésszerűen alacsony limit felett), valamint a kiadások összegét és típusát. A számlák felügyeletével megbízott szerv az Állami Számvevőszék, amely minden tranzakcióról automatikusan és azonnal értesítést kap. A kampányban a pártok megbízottjaként résztvevő cégeket az Állami Számvevőszék nyilvántartja, de adataikat nem hozza nyilvánosságra.

4. A pártok működési költségeinek (nem kampányköltségek) fedezéséhez szintén csak az államtól és a választópolgároktól fogadhatnak el támogatást. A személyek neve és a támogatás mértéke nyilvános. A kampányköltséget a működési költségtől el kell határolni. Választási évben a működési költsége maximum 10 százalékkal térhet el a választást megelőző két év működési költségeinek átlagától. Az ellenőrzést az Állami Számvevőszék végzi.

5.A pártok egyetértenek abban, hogy a kampányköltségeknek továbbra is legyen felső határa.


4) A hirdetési cégek kötelezettségei(1)

A kampányszámlára vonatkozó rendelkezések csak akkor hatékonyak, ha egyidejűleg a hirdetési cégek kampányt érintő tevékenységét is szabályozzuk. Az átláthatóság és ellenőrizhetőség érdekében a hirdetést megjelentető felületek felett rendelkező cégeknek is vannak kötelezettségei.

1. E szervezeteknek pontos nyilvántartást kell vezetniük arról, hogy hol, mikor és ki hirdetett az általuk kezelt felületeken, és hogy ki fizetett a szolgáltatásért, és a kampányok lezárultával minden olyan hirdetőnek jelentést kell készítenie, amely politikai hirdetést jelentetett meg.

2. A politikai hirdetéseket közzétenni szándékozó vállalkozásoknak a kampány előtt regisztráltatniuk kell magukat a kampányszámlák felügyeletét ellátó szervnél, és nyilvánosságra kell hozniuk hivatalos tarifáikat és kedvezményeket. A hivatalos tarifáknak kötelező jellegük van, kampányhirdetés jogszerűen csak tarifaáron történhet. Az előírásokat megsértő, például valótlan adatokat tartalmazó beszámolót készítő cégeket komoly pénzbírsággal kell sújtani.

3. A hirdetési cégek a pártok és jelöltek olyan hirdetéseit tehetik közzé kizárólag, amelyeken szerepel a kampányhirdetés hivatalos jelzése. Ellenkező esetben szankciókkal sújtandók.


5) Közfunkciót betöltők részvétele a kampányban

A választások előtti (a pártok által a későbbiekben meghatározott, ám mindenképpen rövid időtartamra korlátozott) naptól a kormány semmiféle hirdetési tevékenységet nem folytathat. Kivételes esetekben (közegészségügyi válság, katasztrófa, árvíz, stb.) a Kormány kiadhat közérdekű közleményeket. Ezek tartalma és indokoltsága utólagosan vizsgálható (pl. erre kijelölt bíróság által).

Az országgyűlési választás a képviselő-jelöltek és a pártlisták közötti választásáról szól. Ennek megfelelően, a kampányidőszak kezdetétől a közfunkciót betöltők nem használhatják ki e tisztségükből adódó előnyöket (hivatali gépkocsi kampányrendezvényre, kinevezések, jutalmazások), de a kampányban részt vehetnek.

6) Társadalmi szervezetek és természetes személyek részvétele a kampányban(2)

Azok a társadalmi szervezetek, vagy természetes személyek, amelyek a kampány kezdetétől hirdetéseket akarnak feladni, kötelesek regisztráltatni magukat a kampányszámlák felügyeletét ellátó szervnél (Állami Számvevőszék). A regisztrált szervezetek gazdálkodása és bevételei a választás évében és az azt megelőző évben nyilvánosságra hozandóak. Külön nyilvánosságra kell hozni, hogy mire és mennyit költöttek a kampány idején, beleértve az ingyen terjesztett kiadványokat is. Más természetes vagy jogi személy a kampány idején a regisztrált szervezetek vagy természetes személyek számára hirdetést nem fizethet. Az átláthatóság érdekében e mellett a társadalmi szervezetek és természetes személyek hirdetéseit egységesen meg kell jelölni (a jelzés tartalmazza, hogy ők fizették a hirdetést).

Ezen szakaszában lezárul az Eötvös Károly Intézet és a Nézőpont Intézet által rendezett megbeszélés-sorozat a pártok között. A továbbiakban is fennmaradó vitás kérdések pedig ősszel induló, újabb tárgyalások témái lehetnek. Dönteni kell többek között az alábbiakról:

    változzon-e az állami támogatás mértéke és az elosztási elvei
    a politikai direktmarketing szabályozása
    a pártingatlanok tulajdonának rendezése

Budapest, 2007. július __.


1 Mivel a Fidesznek van egy eltérő javaslata ebben a kérdésben (fizetett politikai hirdetések tilalma), ezért ezt a pontot nem fogadja el.
2 A Fidesz alkotmányos megfontolásokból és saját javaslatai alapján ezt a pontot nem fogadja el.

Legolvasottabb bejegyzések