ekint embléma

Elektronikus információszabadság-törvény

álláspont 2005-07-04 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

2005. július 4-én az Országgyűlés elfogadta az elektronikus információszabadságról szóló törvényt.

Az Országgyűlés 2005. július 4-én elfogadta az elektronikus információszabadságról szóló törvényt, amelyet igen nagy részben az Eötvös Károly Intézet készített elő.

2003 őszén tanulmányt készítettünk az elektronikus információszabadság hazai megvalósításának lehetőségeiről. A tanulmány azzal az igénnyel készült, hogy az információs jogok állapotának és a hazai és nemzetközi joggyakorlatnak a felmérésével meggyőző erővel mutassa be az elektronikus információszabadság törvényi szabályozásának a társadalmi-gazdasági viszonyok változása, az állampolgári jogok és kötelességek rendezése miatti szükségességét. 2004 júniusában az intézet az előtanulmányok eredményeit felhasználva elkészítette az elektronikus információszabadság megvalósulását szolgáló törvény szabályozási koncepcióját. Később felmerült, hogy a szabályozást ki kell egészíteni a bírói jogértelmezés eredményének megismerhetőségét szolgáló rendelkezésekkel, az intézet elkészítette az erről szóló szabályozás koncepcióját is.

A megbízások alapján elkészített szakmai koncepciók a jogalkotó számára kiindulópontul szolgáltak a törvényi szabályok megalkotásához. A koncepciók ötleteket, megoldási javaslatokat és olyan szempontokat tartalmaztak, amelyeket a jogalkotó számára megfontolandónak tartottunk.

Az elfogadott törvény természetesen nem felel meg mindenben a szakmai koncepcióban foglaltaknak, de tudomásul vesszük, hogy a jogalkotónak a szakmai érvek mellett más szempontokat is figyelembe kell vennie.


Legolvasottabb bejegyzések