ekint embléma

A titoktörvény tervezete

álláspont 2006-01-06 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

A javaslat a titkosító közhatalmi szervek érdekeit és kényelmét tartja szem előtt.

Az Országgyűléshez benyújtott, új titokszabályozással kapcsolatos törvényjavaslat megismerését követően az Eötvös Károly Intézet kéréssel fordult valamennyi országgyűlési képviselőhöz. Az alábbiakban ennek szövege olvasható.

Az Országgyűlés a napokban kezdi meg a minősített adat védelméről szóló T/18708. számú törvényjavaslat általános vitáját. A javaslat a titok-minősítés és a minősítés indokoltságának időszakos felülvizsgálata során a jelenleg hatályos szabályok megváltoztatásával a titkosító közhatalmi szervek érdekeinek és kényelmének messzemenő szem előtt tartásával óhajtja megalkotni az új törvényi szabályokat.

A javaslattal kapcsolatban már eddig több szakmai szervezet tett megfontolást érdemlő javaslatokat. Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet arra kér minden országgyűlési képviselőt, hogy a törvény vitája során az állam átláthatóságának, az állampolgárok információs jogainak, a közhatalom sajtó általi ellenőrzésének alkotmányos érdekének érvényesülésére legalább ugyanolyan gondot fordítson, mint a titkosítás érdekére, kerülje el az állam és a társadalom közötti információs egyensúly megbomlását, a jelenlegi helyzet rosszabbodását. A jelenleg hatályos minősítési rend bonyolultsága adott eddig némi esélyt az eljárás alá vont személyek védekezéséhez.

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet álláspontja szerint az új titoktörvény jogrendbe iktatásával a szolgálati titok intézményének megszűnése miatt sem halasztható immár a Btk. hatályos szabályainak felülvizsgálata, melyekkel szemben egyébként is alkotmányos kifogások vethetők fel.

A titoktörvénnyel együtt megalkotandó új büntető tényállásoknak tekintettel kell lenniük arra, hogy a titkosító és titkokat kezelő állami szervek felelősségének szintje a minősített adatok védelme terén aligha hasonlítható a társadalom tagjaitól elvárható felelősségviselés mértékéhez.

Ennek a különbségnek a büntetőjogi fenyegetettségben tükröződni kell.

Mindezen túl időszerű annak a hazánk nemzetközi megítélését is rontó képtelen szabálynak a felülvizsgálata, mely a titok-jogrendtől távol tevékenykedő civileket, újságírókat még a gondatlan államtitoksértésért is súlyos büntetéssel fenyegeti.


Budapest, 2006. január 5.

Majtényi László
elnök

Legolvasottabb bejegyzések