ekint embléma

A kormány a saját törvényeit sem tartja be

2018-12-04 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

Az Eötvös Károly Intézet feljelentést tesz a kormányülések dokumentációjának hiánya miatt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, annak ellenére, hogy erre törvény kötelezte a kormányt, 2010 és 2018 között nem készült hangfelvétel a kormányülésekről, ezért közérdekű adattal visszaélés vétségének elkövetése miatt feljelentést tettünk.

2018. július 18-ig a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 17. §-a előírta, hogy „a Kormány üléseiről hangfelvétel készül, mely - a miniszterelnök eltérő rendelkezése hiányában - nem nyilvános. (…) A kormányülésen elhangzottakat összefoglalóban kell rögzíteni.(…) Az ülésről készült összefoglaló eredeti példányát és mellékleteit, valamint az ülésről készült hangfelvételt a Miniszterelnöki Kormányiroda őrzi. Az ülésről készült dokumentáció anyaga nem selejtezhető, maradandó értékű iratnak minősül (…).”

Az egyértelmű törvényi szabályozás ellenére a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII.7.) Korm. határozat (a továbbiakban: Kormány ügyrendje) 83-87. pontjaiban a törvényi rendelkezésekkel ellentétesen szabályozza az összefoglaló és a hangfelvétel készítésének részletes feltételeit. A Kormány ügyrendjének 83. pontja ugyanis nem úgy szól, hogy minden esetben kötelező a kormányülésekről hangfelvételt készíteni, hanem úgy rendelkezik, hogy „a Kormány üléséről összefoglaló és a Kormány tagjának kérésére, indokolt esetben és a miniszterelnök engedélyével rögtön, továbbá az ülés végén az összefoglaló elkészítésére alkalmas hangfelvétel készül”.

A kormányülések dokumentálásával kapcsolatban, ezért a Miniszterelnöki Kormányirodához közérdekű adatigényt nyújtottunk be. Az adatigénylés re adott válaszból egyértelműen kiderült, hogy a jelzett időszakban a Kormány üléseiről csupán jogszabály által meghatározatlan tartalmú összefoglaló készült, de hangfelvétel nem.

Ez a gyakorlat megítélésünk szerint megvalósítja a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 220. § (1) bekezdés b) pontjába ütköző közérdekű adattal visszaélés vétségét. A kormányülésen elhangzottak közérdekű adatnak minősülnek mind az Infotörvény 3.§-ának 5. pontja, mind pedig az Alkotmánybíróság szerint (lásd pl. a32/2006. (VII. 13.) AB határozatot). Aki, törvényi kötelezettségét megszegve, a közérdekű adatok rögzítését elmulasztja, az megakadályozza egy alapvető jog gyakorlását, azt hogy – a minősített adatok esetében késleltetetten – érvényesüljön a közérdekű adatok megismerésének alapjoga, ami azt eredményezi, hogy törvényi rendelkezés megszegésével a kormányülésen elhangzottak soha nem lesznek hozzáférhetőek.

A feljelentés szövege itt tölthető le.


Kép forrás: nepszava.huTámogassa Ön is az Eötvös Károly Intézetet!

Fleck Zoltán igazgató és Majtényi László elnök adománykérő levele.

Segítségüket, amelyt az alábbi számlákra küldhetnek, köszönjük!

Forint utaláshoz: 11600006-00000000-78417407 (IBAN: HU56 1160 0006 0000 0000 7841 7407)

Euro utaláshoz: 11600006-00000000-78416231 (IBAN: HU89 1160 0006 0000 0000 7841 6231)

USD utaláshoz: 11600006-00000000-78416303 (IBAN: HU85 1160 0006 0000 0000 7841 6303)

Számlatulajdonos: Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Kft. Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 11.  Bank: Erste Bank, 1138 Budapest Népfürdő u. 24-26. SWIFT: GIBAHUHB


Legolvasottabb bejegyzések